Pomůcky využívající ultrazvuk - 4. část

články Napiš komentář

Jde o ultrazvukové zařízení, které se vejde do dlaně. Vpředu jsou dva senzory pro vysílání a příjem signálu. Aby byly zachycovány překážky na pravé i levé straně, měl by být držen tak, aby senzory směřovaly vpřed a byly vůči sobě ve vertikální pozici. (Pozn.: podobně pracuje starší ultrazvuková pomůcka Mowat senzor, který lze též odzkoušet v Tyfloservisu.)
miniguide_st Miniguide lze zakoupit jako taktilní (Tyfloservis) nebo akustickou verzi. Vibrace se spustí, pokud se v dosahu vysílaných ultrazvukových vln ocitne objekt. Čím je objekt blíže, tím jsou vibrace rychlejší nebo tón vyšší. Nerozeznává pokles terénu.
Pro nácvik prostorové orientace a je pro instruktora k dispozici externí vibrační jednotka, která je umístěna na 3 metry dlouhém spojovacím kabelu. Instruktor tak získává stejné akustické signály jako uživatel a může sledovat jejich správnou interpretaci.
Pomůcka disponuje několika režimy pro různá použití. Lze měnit vzdálenost, na kterou se pomůcka zaměřuje a identifikuje překážky, přičemž maximum je 4 metry. Na větší vzdálenost není Miniguide schopen překážky identifikovat. Další nastavení na 2 a 1 metr jsou vhodná spíše do interiéru a nastavení na 0,5 metru slouží začátečníkům a pro nácvik. Zajímavý je režim „volného prostoru“, který snižuje citlivost pomůcky; ta zachycuje pouze masivní překážky, kupř. zdi. Režim je vhodný např. k vyhledávání dveří. Režim „hlídacího psa“ lze použít při stacionární pozici pomůcky a identifikuje pohyb v okolí, např. přibližující se osobu.
Miniguide je navržen pro použití současně s dalšími orientačními pomůckami a kromě důvěrně známého prostředí není určen pro samostatné používání.miniguide_jr

  • Miniguide (nový model v plastovém pouzdře, velikost 80 x 30 x 23 mm)

Model má zjednodušené ovládání dvěma velkými tlačítky. V zadní části pouzdra je konektor na připojení sluchátek pro využití audio výstupu.

Další ultrazvuková pomůcka obsahuje elektroniku umístěnou v ledvince u pasu a náhlavní část, kde najdeme:
- Dva vysílače a tři přijímače. Vysílače jsou nasměrovány tak, aby ultrazvukovým signálem pokryly koridor, ve kterém se uživatel pohybuje. Odrazy z objektů ležících v dosahu Pathfinderu jsou přijaty přijímači a vyhodnoceny palubním počítačem.
- Dva reproduktory umístěné v blízkosti uší. Výstupem vyhodnocení odrazů je signál do jednoho či druhého ucha nebo do obou uší zároveň v závislosti na tom, zda se objekt nachází vlevo či vpravo od uživatele, nebo přímo před ním ve směru pohybu.
Tóny, které uživatel slyší, závisejí na vzdálenosti od překážek. V pozici 4 metry čelem k překážce se ozývá vysoký tón v obou uších. Při přibližování slyšíme stupnici seřazenou sestupně. Každý tón reprezentuje asi 1/3 metru. Pokud zastavíme ve chvíli, kdy je stupnice úplná (tedy slyšíme osmý, nejnižší tón stupnice), jsme od překážky na vzdálenost natažené paže. Budeme-li ode zdi couvat, pomůcka nevydává žádný signál. Jako by překážka neexistovala. Jelikož pomůcka sleduje pohyb směrem k možné překážce a oznamuje pouze takové předměty, se kterými hrozí srážka, nevyhodnotí tuto situaci jako důležitou pro oznámení existence překážky.
Značné množství informací, které jsou získány přijímači, je analyzováno, a na základě dvou priorit jsou vybrány pouze takové informace, které jsou momentálně pro uživatele důležité.

Podle první priority dostává přednost objekt, který se nalézá přímo před uživatelem ve směru pohybu, před objektem nalézajícím se po jeho boku, byť blíže.
V druhé prioritě dokáže zařízení dynamicky měnit svůj dosah, který řídí aktuální rychlostí pohybu uživatele. Dosah zařízení se tak nevyjadřuje ve vzdálenosti, ale v čase, ve kterém by uživatel aktuálně dosáhl překážky ve vzdálenosti 2,5 metru. Máme tedy např. zařízení s dosahem 2 vteřin, které se omezuje na získávání informací jen o takových objektech, se kterými by se mohl nevidomý v pohybu srazit v následujících dvou vteřinách.
Pro nácvik PO SP je k dispozici druhý výstup pro instruktora, který tak poslouchá tytéž signály jako uživatel.

  • Wheelchair Pathfinder (vyrábí Nurion-Raycal, USA)

wheelchair_pathfinderPomůcka využívající ultrazvuk i laser. Je určena lidem s kombinovaným zrakovým a jiným postižením, pohybujících se na vozíku. Vysílače a přijímače jsou umístěny po obou stranách vozíku pod opěradly rukou. Ultrazvuková část je určena pro snímání prostoru před tělem na vzdálenosti cca 240 cm nebo 120 cm a do stran na vzdálenost minimálně 25 cm. Laserová část je určena k detekci poklesu terénu od cca 10 cm ve vzdálenosti 120 cm. Uživatel dostává odezvu zvukovou i taktilní.

  • Mowat Sensor (výrobce Wormald, Nový Zéland)

Tato ultrazvuková orientační pomůcka je určena k nošení v ruce. Dosah paprsků je 4 m nebo 1 m. a po zachycení mowat_u_1překážky se rozkmitá celý přístroj. S přibližováním se přístroje k předmětu, překážce se vibrace zrychlují. Přístroj reaguje vždy pouze na nejbližší předmět v záběru paprsku. Paprsek přístroje je úzký v rovině horizontální, takže pohybem přístroje ze strany na stranu lze poměrně přesně určovat směr, ve kterém se překážka nachází, je možné také zjišťovat mezery – např. dveře. Ve vertikální rovině má paprsek širší záběr a zachycuje velmi citlivě překážky nízké i velmi vysoké (ve výši hlavy uživatele). Přístoj dokáže na vzdálenost větší než 1 m zachytit i drát o průměru 2,5 mm. Mowat může pomoci i při hledání předmětů na zem spadlých, dokáže najít i tužku na koberci. Paprsek nastavíme na snímání vzdálenosti 1 m, přístroj nasměrujeme kolmo k zemi a ve výši, aby již přístroj nekmital. Zůstaneme v této výši a vodorovně skenujeme podlahu. Dostatečně velký předmět potom přístroj nalezne.

  • Tyflosonar (Česká republika)

Poslední zmiňovanou ultrazvukovou pomůckou bude TYFLOSONAR – jediný produkt českého výrobce, proto se mu budeme věnovat podrobněji.

Tyflosonar je vícefunkční elektronický přístroj, jež mimo tří hlavních funkcí pro detekci překážek obsahuje ještě zvukový majáček a zvukový indikátor intenzity světla. Dalšími funkcemi jsou měření vzdálenosti překážky a test akumulátorů. Toto zařízení je určeno k zavěšení na krk

Popis funkcí:
1.Mód INTERIER: Je funkce vhodná pro pohyb v místnostech s obvyklou velikostí (např. kuchyň, chodba, obývací pokoj). Je-li překážka blíže než 0,8 m (cca 1,5 kroku), přístroj 1x pípne vysokým tónem (= výstraha). Bude-li volná vzdálenost větší než 1,2 m (2 kroky), Tyflosonar 1x pípne hlubokým tónem (= volno). Minimální detekční vzdálenost je 40 cm, aby přístroj nebyl ovlivněn případným zacloněním pažemi.
2. Mód EXTERIER: Je funkce vhodná pro detekci překážek ve venkovních prostorech (např. při chůzi po ulici).Je-li překážka blíže než 2 m (3 kroky), přístroj 2 x pípne vysokým tónem (= výstraha). Bude-li volná vzdálenost větší než 3 m (5 kroků), Tyflosonar 1x pípne hlubokým tónem (= volno). Minimální detekční vzdálenost je 60 cm, aby přístroj nebyl ovlivněn případným zacloněním pažemi nebo slepeckou holí.
3. Mód ORIENTAČNÍ: Je funkce vhodná pro detekci překážek (popř. i informaci o Vaší poloze) ve velkých prostorech (např. tělocvičny nebo dvory). Tento mód detekuje překážku krátkým pípnutím, jehož tón a délka odpovídá vzdálenosti překážky následovně: Čím je tón vyšší a pípnutí delší, tím je překážka blíže. Rozsah vyhodnocování překážek je od 0,6 m do cca 6 m po 1,2 m dle následující tabulky:
6,0 m až 4,3 m (překážka je vzdálena 5 dvojkroků) ….. hluboký tón (100 Hz) po dobu 0,2 sec
4,2 m až 3,7 m (překážka je vzdálena 4 dvojkroky) ….. tón (190 Hz) po dobu 0,3 sec
3,6 m až 2,5 m (překážka je vzdálena 3 dvojkroky) ….. tón (360 Hz) po dobu 0,4 sec
2,4 m až 1,3 m (překážka je vzdálena 2 dvojkroky) ….. tón (685 Hz) po dobu 0,5 sec
1,2 m až 0,6 m (překážka je vzdálena 1 dvojkrok) ….. vysoký tón (1300 Hz) po dobu 0,6 sec

Minimální detekční vzdálenost je 60 cm, aby přístroj nebyl ovlivněn případným zacloněním pažemi nebo slepeckou holí.
4. Mód NAVIGÁTOR: Je funkce zvukového majáčku.V tomto režimu přístroj pouze vydává ve dvousekundových intervalech půlsekundová zvuková znamení (ultrazvukové snímače nejsou v činnosti).
5. Tlačítko MEASURE: Je funkce pro měření vzdálenosti překážky. Po dobu držení tlačítka MEASURE přístroj měří vzdálenost k překážce a zvukovými signály oznamuje výsledek měření: Celé metry jsou indikovány dlouhým pípnutím vysokým tónem, půlmetry jsou indikovány krátkým pípnutím vysokým tónem. Hluboký tón ukončuje zvukovou sadu.Příklad: tři dlouhá pípnutí vysokým tónem, jedno krátké pípnutí vysokým tónem a ukončovací hluboký tón znamená: překážka je vzdálena 3,5 m. Pípání pouze hlubokým tónem znamená, že překážka je blíže než 0,5 m. Rozsah měření je od 0 m do cca 6,5 m po 0,5 m.
6. Tlačítko ACCU TEST: Po dobu držení tlačítka ACCU TEST přístroj testuje stav akumulátorových baterií a zvukovými signály oznamuje výsledek měření.
7. Test INTENZITY SVĚTLA (LIGHT TEST): Po dobu současného držení tlačítka MEASURE a tlačítka ACCU TEST přístroj měří intenzitu okolního osvětlení a zvukovými signály oznamuje výsledek měření.

Postřehy

Ultrazvukové pomůcky (Miniguide, Pathfinder, Mowat senzor) vytvářejí směrové paprsky, které by u člověka svítícího si ve tmě bylo možné přirovnat ke kuželu baterky. Na hlavě upevněné zařízení (Pathfinder) bychom mohli přirovnat k čelní svítilně horníka. Pohyby hlavy tak značně ovlivňují i signály, které uživatel získá.
Všechny uvedené pomůcky vyžadují současné použití bílých holí. Jednu situaci podporující tento požadavek u Pathfinderu ukazuje obrázek na str. 6. Uživatel se přibližuje k nízké zdi. V horní části obrázku je zeď v zóně 8. Jak bude uživatel postupovat, přesune se zeď do zón 7, 6, 5 a 4. Pak zmizí z dosahu možností identifikace ultrazvukovým zařízením. Srážce bude zabráněno pouze při používání bílé hole.

Další pomůcky fungující na stejném technickém principu, např.:
· Sonic Torch
· Sonic Guide
· The Trisensor
· Sonic Glasses
· Walkmate
· Handguide
· Guidecane
· Polaron
· Sensory 6
· UltraBody guard
· Palmsonar
· K-sonar (Kay-sonar)
· Ultracane (Batcane)

Zdroj: Macháčková, I.: Elektronické orientační pomůcky pro prostorovou orientaci
a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením. In. Speciální pedagogika č. 4/2007. Aktualizace P. Macháček 2/2009, Tyfloservis o.p.s. Zpracováno pro projekt Ven ze tmy občanského sdružení Integrace, redakčně upraveno.

Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

Komentáře ke článku jsou ukončené.

Design navrhlo N.Design Studio | Stránky Ven ze tmy běží na službě eBlog.cz. Založ si blog zdarma!
RSS článků RSS komentářů Přihlásit se